CN Enerji

Enerji Kimlik Belgesi

Ana sayfa / Kurumsal / Hizmetlerimiz

Enerji Kimlik Belgesi

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

zorunlu2-fw_

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?

Enerji kimlik belgesi ; Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince binaların enerji kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasını, enerji israfının önlenmesi ile doğanın korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ile enerji tüketim sınıflandırmasının yanı sıra sera gazı salımı seviyesi,yalıtım özellikleri,ısıtma,soğutma ve/veya varsa havalandırma sistemlerinin verimi ile alakalı bilgileri içeren bir belgedir. Bu belgeye kısaca EKB Belgesi’de denilmektedir.

Yeni yapılan veya yapılacak olan binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C olacak şekilde tasarlanmalı ve binalar buna göre inşa edilmelidir. C sınıfının altında performans gösteren binalar kanunlar gereği İskan (Yapı Kullanma izni) alamamaktadır.

Mevcut binalarda ise herhangi bir sınıf aranmamaktadır. Binanın durumuna göre bütün veriler sisteme girildikten sonra Bep-TR programında gerekli hesaplamaların yapılmasının ardından çıkacak sınıf binanın durumunu belirtir. Mevcut binalarda D veya E,F,G sınıfları da çıkabilir. Düşük performans gösteren binalarda iyileştirmeler yapılarak enerji sınıfı yükseltilebilir. Aşağıda Enerji Kimlik Belgesi örneği ve üzerinde bulunan bilgileri görebilirsiniz.

Nasıl Alırım?

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ( EKB ) ALIM ZAMANI

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ( EKB ) ALIMI

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

enerjikimlikbelgesi.com, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketi olan BES Enerji Danışmanlık bünyesindeki EKB Uzmanları ve SMM belgesine sahip mühendisler vasıtasıyla hem mevcut hem yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme hizmetleri sunmaktadır.

SÜREÇLER

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi’nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

Alım Süreçleri

1. AŞAMA

Binanızın ruhsat,mimari proje,statik proje,elektrik ve tesisat projeleri bize gelir,hizmet bedelinde anlaşıldıktan sonra,çalışmalara başlanır.

2. AŞAMA

Bina projelerindeki bilgiler,mühendislerimiz tarafından incelenir,düzenlenen bilgiler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığın Bep-tr yazılımına girilerek hesaplamalar yapılır.

3. AŞAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlık onaylı,binanıza ait Enerji Kimlik Belgesi-EKB sizlere teslim edilir.