CN Enerji

Yenilenebilir Enerji

Ana sayfa / Kurumsal / Hizmetlerimiz

Yenilenebilir Enerji

DOĞAYA SAYGILI TEMİZ ENERJİ

Türkiye’nin her yerinde bağımsız elektrik enerjisi üretim santralleri tasarlayarak kurulumunu yapan firmamız, taşıma ve işletme maliyetini en aza indirerek, hatta ortadan kaldırarak ucuz ve temiz enerjiyi daha yüksek bir verimle tüketim yerinde üretmektedir. Genellikle proje bazlı olarak çalışmaktayız ve işe ilk başta enerji üretilecek sahanın incelenmesi ile başlamaktayız. Daha sonraki aşamalarda en ideal yerleşimin belirlenmesi, kullanılacak teknolojinin saptanması ve uygulamaya geçilmeden önce gereken danışmanlık ve teknik hizmetleri vermekteyiz. Çalışmamızın en son aşaması ise tesisin montaj, kurulum ve devreye alma işlemleridir. Bütün bu işlemlerin büyük bir titizlikle yürütülmesi ve başarıyla sonuçladırılması gerekmektedir. Bu amaçla Rüzgar Türbini, Güneş Paneli, Inverter (Evirici), Akü, Şarj Ünitesi gibi alternatif enerji devre elemanlarını, bu alanlardaki kaliteli üretimleri yurt içinde ve dışında onaylanmış güvenilir kaynaklardan ekonomik bir şekilde temin ederek projenizi hem daha verimli, hem daha sorunsuz ve karlı bir yatırıma dönüştürmekteyiz. Bu çalışmalarımızı güçlü yurtdışı bağlantılarımız ve tecrübeli kadromuz ile birlikte yürütmekteyiz.

Danışmanlık Hizmetleri ve Uygulama
Şirketimiz güneş ve rüzgar enerjisi konusunda yatırım öncesinde danışmanlık hizmeti vermektedir.
Talebiniz doğrultusunda projenizi oluşturarak, yapacağımız çalışmalar ışığında ihtiyacınızı en verimli ve tasarruflu şekilde karşılayacak sistemi tasarlayabiliriz.
Gerçekleştirdiğimiz bu fizibilite çalışması sonucu böyle bir yatırım öncesinde aklınıza takılan her türlü teknik ve idari sorulara doğru cevapları bulabilirsiniz.
Alternatif enerji konusunda size özel çözümler için proje formumuzu kullanabilir ya da bizlerle doğrudan temasa geçebilirsiniz.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES)

gunesler-fw_

Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır.

Dünya atmosferinin dışında güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m 2 değerindedir, ancak yeryüzünde 0-1100 W/m 2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır.

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Bir güneş hücresinin performansı verimi ile ölçülmektedir. Aldığı enerjinin yüzde kaçını kullanılabilir elektriğe dönüştürdüğü verimi belirleyen en önemli parametredir. Ancak belli dalga boylarındaki ışık elektriğe dönüştürülebilir, geri kalan büyük miktar hücreyi oluşturan madde tarafından ya emilmekte ya da yansıtılmaktadır. Bundan dolayı günümüzde tipik bir güneş hücresinin verimi %15 civarındadır, yani aldığı enerjinin sadece altıda birini elektriğe çevirmektedir.

Güneş panellerin mevsimlere bağlı olarak farklı açılarla güneşe doğru yönlendirmesi yapılarak her mevsimde azami verim alınması mümkün olmaktadır. Türkiye için genelde geçerli olan 60º kış eğimi sayesinde ve panel camlarının özelliği nedeni ile buzlanma veya kar birikmesi engellenmektedir.

Güneş Enerjisi Santrali kurmak isteyen yatırımcının sırasıyla yapması gerekenler;
1- Belirlenen 27 bölge içerisinde 1620kwh/m2 ve üzerinde ışınım değeri olan arazi tespit edilecek; Tespit edilen arazi Orman, Mera ve Tarım alanı olmayacak, Sit alanı, maden Sahası veya yol, boru hattı gibi kamuya ait bir proje alanında olmayacak.( Ek-1 EPDK Kurul kararı)
2- Tespit edilen arazinin GES yatırımı için uygun olduğunda dair, Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığından veya ilgili bakanlıktan izin işlemi yapılacak
3- Devlet arazileri ile uğraşmak istemeyen yatırımcı, madde 1 de belirtilen yerler haricinde arazi satın alacak
4- Arazi temininden sonra, en az altı aylık ölçüm için GÜNEŞ ÇLÇÜM SİSTEMİ kurulacak ve kurulumun fotoğrafları çekilerek, sistemde kullanılan cihazların, belgeleri ile birlikte, MGM ‘ nün Ölçümlere dair tebliğinde belirtilen başvuru dilekçesi doldurularak ve 3.000 TL başvuru bedeli yatırılarak MGK’ne müracaat edilecek (Ek-2 MGM Ölçüm tebliği)
5- En az altı aylık sahada yapılan ölçümler süre sonunda MGM ne onaylatılacak ve kalan süreler için veri satın alınacak
6- EPDK ‘nın GES Lisansları için belirlediği tüm evraklar tamamlanarak 10-14 Haziran 2013 tarihinde EPDK ‘ya GES lisansı için müracaat edilecek.
7- İstenen belgeler ve ölçümleri tam olan müracaatlardan aynı bölge için birden fazla başvuru var ise, Açık eksiltme ihalesi için dosyalar TEİAŞ’a gönderilecek. TEİAŞ en erken 30 gün sonraya yarışma için gün tayin ederek ihale yapacak ve ihale sonunda en fazla eksiltme bedeli veren firma’ ya lisans verilmek üzere doysa tekrar EPDK ya gönderilecek (Ek- Eksiltme Yarışması düzenlemesi)
8- GES lisansı alan firma; Santral projesini hazırlayarak EPDK ya sunacak, projenin onaylanmasından sonra belirlenen santral inşası tamamlanacak. Tamamlanın projenin onayından sonra santral devreye alınacak.
Cn Enerji, BÜTÜN BU İŞLEMLERİ VE LİSANS İÇİN YAPILMASI GEREKEN HER TÜRLÜ İŞLMLERİ YATIRIMCILAR ADINA EKSİKSİZ YAPMKATADIR.

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES)

Rüzgâr Gücü, dünyada kullanımı en çok artan yenilenebilir enerji kaynaklarından biri haline gelmiştir. Günümüzde dünyadaki kullanım oranının çok düşük olmasına karşılık, 2020 yılında dünya elektrik talebinin %12’sinin rüzgâr enerjisinden karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır.

Günümüzde rüzgâr enerjisinden üretilen toplam güç 40.301 MW civarındadır. Dünya’da rüzgardan enerji üretiminin %36,3’ü Almanya’da gerçekleştirilmektedir. Almanya toplamda 14.612 MW güç üretmektedir ve Almanya’nın elektrik enerjisi ihtiyacının % 5,6’sını karşılamaktadır. Rüzgâr gücünden en çok yararlanan diğer ülkeler sırasıyla İspanya, ABD, Danimarka, Hindistan, Hollanda, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Çin’dir. Diğer tüm ülkeler toplamda 3.756 MW’lık güç üretimi ile % 9,3 paya sahiptirler.

Üstünlükleri;

  • Atmosferi kirletici etkiye sahip gazların salınmaması,
  • Temiz bir enerji kaynağı olması,
  • Kaynağının tükenmemesi (güneş, dünya ve atmosfer olduğu sürece),
  • Rüzgâr tesislerinin kurulumu ve işletilmesinin diğer tesislere göre daha kolay olması,
  • Enerji üretim maliyetlerinin düşük olması,
  • Güvenilirliğinin artması,
  • Bölgesel olması ve dolayısıyla kişilerin kendi elektriğini üretebilmesi.

Rüzgâr türbinleri
Rüzgâr türbinleri, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Pervane milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.