CN Enerji

Hakkımızda

Ana Sayfa / Kurumsal / Hakkımızda

Cn Enerji Üretim Sistemleri ve Yönetimi A.Ş. firmamız 2007 yılında kurulduktan sonra faaliyete geçerek enerji sektöründe hizmet vermeye başlamıştır.

Şirketimizin en önemli hizmet kanalları aşağıdaki gibidir:

  • Kararlılık
  • Sorumluluk Bilinci
  • Etik
  • Saygı
  • Müşteri Odaklılık

Firmamızın en önemli hizmet kanalı yenilenebilir enerji sektörüdür. Yenilenebilir enerji sektöründe ağırlıklı olarak Güneş Enerji Sistemleri üzerine projelendirme, uygulama ve satış alanlarına yoğunlaşarak hizmetlerini vermektedir. Güneş Enerji Sektöründe Türkiye’nin ilk firmalarından olmakla beraber birçok proje ile de sektörün köklü firmalarından biri haline gelmiştir. Firmamız Güneş Enerji Sistemleri haricinde, Proje danışmanlığı, projelendirme ve EPC(Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) olarak çalışabilen bir yapıya sahiptir. Bu özelliklere sahip olarak müşterilere her zaman en üst seviye hizmeti vermeye amaçlamaktadır.

Yenilenebilir enerji sektörü haricinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) çıkarılmasında da hizmetlerini devam ettirmektedir. EKB, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Diğer bir hizmet sektörümüz ise CNG(Sıkıştırılmış Doğalgaz) sektörüdür. CNG, ekonomik, güvenli, çevreci yakıt olan doğalgazın, TSE ve Avrupa normlarında Avrupa Serbest Dolaşım Belgeli özel stok ünitelerine sıkıştırılarak doldurulması ve CNG’ nin Avrupa ve çağdaş ülkelerde uygulandığı şekli ile ‘Euro Swap’ sistemleri ve CNG taşımacılığına özel taşıma prensipleriyle, boru hattı ile doğalgaz ulaştırılamayan bölgelere, karayoluyla ulaştırılmasıdır. Karayolu ile taşınan gaz yüksek basınç ile tüplere doldurularak taşınmaktadır ve ismini de buradan almaktadır.